Dyrektywa oszczednosc energii

Kontrolowanie energii jest szalenie istotną postacią w praktycznie wszystkiej gałęzi przemysłu, w moc domach czy przedsiębiorstwach. Rozłączniki oraz wyłączniki mocy jest w bliskiej możliwości wielu producentów. Wszystek spośród nich dba o to, aby systemy przez niego zaproponowane były niczym dużo wszechstronne i dostosowane do różnych form.

Do ważnych zalet wyłączników mocy bez wątpienia można zaliczyć niewielkie gabaryty, nieskomplikowaną procedurę instalowania i użytkowania, ale przede wszystkim bardzo duży wybór, jeśli należy o dodatkowe wyposażenie.

Wyłącznik mocy to urządzenie, które sięga się tam, gdzie moce osiągają znacznie szerokie zalecie. Jego pierwszym poleceniem jest ubezpieczenie ochrony innym urządzeniom elektrycznym przed skutkami ewentualnego przeciążenia lub zwarcia. Przyjmuje się go ponad w planie sterowania rozpływem siły w budowie elektrycznej.

Podstawowy podział wyłączników mocy obejmuje wyłączniki niskonapięciowe, średnionapięciowe oraz wysokonapięciowe. Cechą charakterystyczną wyłączników niskonapięciowych jest napięcie pracy krótsze niż 1000V oraz ich najprostszą sytuacją są kontakty z wyłączaniem łukowym. Średnionapięciowe wyłączniki mocy zapewniają zazwyczaj 10 000 wyłączeń.

Jeżeli chodzi o wysokonapięciowe wyłączniki mocy wtedy są one powodowane w dwóch technologiach: dead-tank oraz live-tank. Sposób wykonania wpływa na moce w postaci wyłącznika mocy, lecz jeszcze na jego siłę mechaniczną. Wyłączniki wykonane w technologii dead-tank wyróżniają się wiele większą odpornością połączoną z bardzo silną stabilnością wyłącznika. Wysokonapięciowe wyłączniki dzieli się zazwyczaj ze powodu na sposób stosowanego do gaszenia łuku medium.