Filtracja i odpylanie

Hallu Motion

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, cieszących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w procesach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o dużo małych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn również dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich posiada oddziaływanie toksyczne), stąd i skuteczne systemy odpylania są ważny moment w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale również unikać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dołącza do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze byliśmy nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną sprawą w trybach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Kolejnym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.