Szatkownica elektryczna hendi

W wybranych przedsiębiorstwach i markach zwraca się lub gromadzi się substancje, jakie mogą stanowić widoczne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą aktualne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na mieszkania i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć też określone w przestrzeniach i pomieszczeniach zewnętrznych. I chce się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie oceniać a dodatkowo wskazywać czynniki, jakie mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być utworzona na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z propozycją wystąpienia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

FlyBra

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przekłada się charakterystyki obiektu. Uważa się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie potrafią jechać do powstania pożaru lub wybuchu. Buduje się sposoby oraz środki, dzięki którym dopuszczalne będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Podaje się która istnieje grupa substancji palnych, jakie potrafią stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Nasuwa się nowe rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.