Uziemienie na statku

Uziemienia elektrostatyczne są niezwykle ważnym momentem w sektorze i transporcie łatwopalnych alkoholi oraz oryginalnych substancji, jak ciecze czy proszki. Kiedy ładunek elektrostatyczny układa się w otoczeniu łatwopalnych materiałów, powstają zagrożenia.

Rokrocznie w pełnej Europie wchodzi do ponad 400 wypadków spowodowanych teraz tymi zjawiskami. Zapłony, pożary, i nawet wybuchy to dość realne niebezpieczeństwo, którego osobę jest jakikolwiek zdrowo myślący człowiek oraz inwestor w branży.

Tutaj z usługą przychodzą nam mechanizmy i systemy uziemień elektrostatycznych. Ich postępowanie w istocie ogranicza się do połączenia zagrożonych elementów niskooporowym przewodem do celu uziemienia przy pomocy odpowiedniego zacisku. Na zbycie jest olbrzymia liczbę ich sposobów - kleszczowe, przykręcane śrubami, mocowane w samej obudowie pojemnika. Bardziej rozwinięte systemy pozwalają jeszcze na monitorowanie uziemienia w momencie rzeczywistym. W wymieszaniu z kolejnymi urządzeniami mogą nie dopuszczać do dozowania materiału czy pracy nad nim w wypadku zaistnienia problemów z uziemieniem. Niektóre metody fizycznie blokują taką okazję, zamykając zawór czy wlew, co stanowi bezcenne w przypadku awarii współpracujących urządzeń lub prób obejścia zabezpieczeń. Tego typu rozwiązania często używa się przy cysternach kolejowych i drogowych.

Dość częstym problemem stosowania zacisków na urządzeniach tworzących z lakierami, farbami, rozpuszczalnikami czy żywicami jest ciężki do całego ograniczenia proces krycia się powierzchni materiałem. Widać zatem stworzyć warstwę izolującą uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing", częściowo lub całkowicie negując jego skuteczność. Dotyczy toż nie tylko urządzeń, ale również pojemników i zbiorników przeznaczonych do przechowywania w/w materiałów.